بازم هوا ابريه مواظب باشين!

سلام .
اينروزا همش سياسی شده . به هر حال يکی از آثار جنگ همينه ديگه . هر جائی ميری همين حرفه ، حتی توی عيد ديدنی ها.
بگذريم .
نگفتم نميشه به اين ملت اميد داشت . البته بسبت به تظاهرات قبلی يکم کمتر شده بودند ولی باز هم مردم ....... نمی دونم ، يا مردم هنوز به عمامه اعتقاد دارن!!! يا از همين وضع خوششون مياد يا ما داريم اشتباه فکر می کنيم !!!! که فکر نکنم ....!
به هر حال از قديم گفتن خلايق هر چه لايق....
البته من که دارم زبانم رو خوب ميکنم که به محض اينکه مدرکه رو گرفتيم بپريم اون ور آب . چون واقعا هيچ اميدی نيست .
به هر حال اميدوارم يه روز روشن رو تو اين مملکت ببينيم چون اينجا هرچی باشه مملکتمونه ديگه .
فلن بای.

/ 0 نظر / 16 بازدید