تفلده تفلد !!!

سلام دوستان ... خوفين ؟

آقا ما ديديم هرجا ميری بساط بزن و برقص و را انداختن04.gif !

ما هم گفتيم يکيشو را بندازيم ديگه 05.gif! ولی علت داره اين بساط !

نميدونين ديگه ...

35.gifتفلد سميرائه !35.gif

وايسا بابا جون من چه خبرته ... شلوغش نکن . اصلا وايسين به نوبت .!

اونائی هم که بلد نيستن برقصن ميتونن اون گوشه موشه ها برای خودشون گل له کنن 09.gif.! رقاصا بيان وسط . خب آماده اين ؟

بزن بريم ... آهههههان ... جيغ 03.gif!! ... فرياد ... هوار ... داد ... دس ... سوت ... بيا وسط ... آههان ...

خب ديگه رقص بسه .. خيلی رقصيدين جون خودتون 03.gif! حالا بياين کيک تولدو ميخوايم بخوريم  . !

با بهترين آرزوها ... سميرا جان تولدت مبارک ... 07.gif

/ 0 نظر / 13 بازدید