کامپيوتر (۳)

سلام.
وقتی مطلب کم ميارم ميرم به سراغ کارای غير تخصصی .!
باز هم با اجازه بزرگترا :

Http.gif


توضيحی مختصر در مورد IP و TCP و FTP و HTTP:

برای توضيح در مورد اين پروتکل ها بايد به يک مطلب اشاره نمود.آن هم مدل مرجع لايه ای شبکه می باشد.
سازمانی به نام ISO مسئول ايجاد استانداردهای گوناگون می باشد.اين سازمان يک مدل مرجع به نام ISO را معرفی نموده که بعنوان يک مرجع برای استانداردسازی ساختارهای ارتباطی گوناگون شبکه ها بکار می رود. اين مدل دارای ۷ لايه ميباشد که هر لايه وظيفه ای بر عهده دارد . در اکثر کتابهای مربوط به شبکه های کامپيوتری اين لايه ها را به سطوح مختلف شغلی در يک اداره تشبيه می کنند. مثلا فرض کنيد در يک اداره رئيس در يک سطح ، معاون در سطح ديگر ، منشی در سطح سوم و ... قرار دارند. وقتی که ۲ رئيس می خواهند با يکديگر ارتباط داشته باشند هماهنگی اوليه توسط ۲ منشی و سپس توسط ۲ معاون انجام شده و سرانجام ۲ رئيس با هم ارتباط بر قرار می کنند. اين که ۲ منشی چگونه با هم ارتباط بر قرار می کنند (از طريق تلفن يا نامه) يک پروتکل است.
پس در لايه های مختلف پروتکل های گوناگون داريم. بعد از اين مقدمه طولانی برويم سراغ مطلب اصلی .
هر لايه شبکه وظيفه ای بر عهده دارد . مثلا وظيفه لايه سوم مسيريابی (Routing) در شبکه است. يکی از پروتکل هائی که در اين لايه به کار می رود IP است.(x.25 نيز پروتکل ديگری در اين لايه است .)پس وظيفه IP مسيريابی است.
TCP در لايه ۴ قرار دارد.وظيفه اين لايه انتقال مطمئن اطلاعات می باشد .
( FTP (file tranfer porotocol ، در لايه های بالائی قرار دارد و برای انتقال فايل بکار می رود.
HTTP يکی از پروتکل هاست که برای انتقال ابرمتن بکار می رود. معمولا از اين پروتکل ها بصورت گروهی استفاده می شود. يعنی به هنگام کار کردن با اينترنت شما هم از IP هم از TCP هم از HTTP استفاده می نمائيد . بحث در مورد هزينه ريالی استفاده از هر کدام از اين پروتکل ها تقريبا مفهومی ندارد .
فلن بای.

/ 0 نظر / 9 بازدید