...

آمدن و رفتن ...

و در میان این دو کلمه تنها واژه ی مسلم، لحظه است ...

در میان این همه بودن، تنها یادها حاکمند و یادها ...

آمدنت مبارک

/ 2 نظر / 18 بازدید
رها

لحظه ها هم موندنی نیستند!