ضدحال و امتحانات!

سلام دوستان .
اومدم فقط بگم ما هستيما . فکر نکنين آپديت نمی شه . فقط يکم سرم شلوغه به خاطر امتحانا . آخه اين امتحانا که نمی ذاره آدم به کاراش برسه !!!! . (اه ، بسکه اينو گفتم خسته شده بيدم .)
يه چيز ديگه :
اميدوارم با اين حرفای آقا(!!!!) ، دعوائی پيش نياد !. هر چند که ما اميدمون به يه همچين دعواهائيه ....
بزودی بر ميگردم .
فلن بای..

/ 0 نظر / 9 بازدید