گزارش ميتينگ پنجم !!!

آدما موجودات عجيبين ! بعضياشون مثل يه دريا وسيع و پراز گنجايش ... و بعضيا کم ظرفيت مثل يه (...)

خداوند وقتی داشت انسان رو خلق ميکرد ، چندتا خصوصيت بهش داد که يکيش ظرفيت و شعور بود ! ولی مثل اينکه بعضيا ، وقتی که اينا رو قسمت ميکردن ، غايب بودن ! شعور و شخصيت انسانيه که آدم رو از حيوان جدا ميکنه ! اگه نه آدم همون حيوونه که فقط ميتونه حرف هم بزنه !

نميدونم بعضيا چجوری اسم خودشونو ميذارن آدم ! درحالی که شعور ... صفر ... ظرفيت ... صفر ... حيا ... صفر ... 

اينا ... گزارش ميتينگ پنجم وبلاگ نويسای اصفهانی بود ! واقعا متاسفم ...اين تنها چيزيه که ميتونم بگم . بدترين جلسه ی برگزار شده ... بهترين توصيفشه!

من شخصا از همه ی بچه های حاضر توی جلسه عذر خواهی ميکنم به خاطر بعضی حرفای بعضيا. ! بی وجدان بودن بعضيا ، آدمو انقدر عصبی ميکنه که يادش ميره مهمون داره و بايد حرمت اونارو نگه داره !

آخه من نميدونم اين يارو ته پيازه يا سر پياز ... الکی فکر ميکنه همه کارس ! در حال که هيچ کاره هم نيس .

به هرحال دست همتون درد نکنه که تشريف اووردين . ديگه فکر نميکنم ميتينگی برگزار بشه يا اگه هم برگزار بشه ، فکر نميکنم توی ميتينگای بعدی ببينمتون ... لااقل تا وقتی که وضع اينجوريه !

فقط يه چيزی تهش بگم ... بچه ها مواظب باشين ... خيليا هستن که از روی حسادت يا از روی ظرفيت محدود خودشون ، دوست ندارن يه همچين جمعهائی برپا باشه يا يه همچين دوستيائی برپا بمونه ! نذارين اينا روابط رو بهم بزنن!

پس اگه ديگه نديدمتون بابای!

سبز باشيد و صبور!

/ 0 نظر / 20 بازدید