تيریپ مجهول نويسی !

سلام به همگی ... خوبين همه ؟ خوش ميگذره ؟ دماغتون چاقه ؟ اوضاع و احوال ...

امروز ميخوام يه جوری حرف بزنم هيچکدوم نفهمين من چی ميگم .11.gif !

آقا ما اين ۲ سه روزه هی داريم ضدحال ميخوريم . اونم چه ضدحالايی . يه ضرب المثل نميدونم کجائيه که ميگه : يه ضدحال ، هميشه ضدحال نميزنه گاهی وقتا هم ضدحال ميخوره . ا

اولين ضدحال اينه که آقا اين پونه خانم گل يه قرار گذاشته بابروبچ تهرونی . ماهم قراربود بريم ... حالا بيخيال که چی شد ... ولی نميتونيم بريم 15.gif. شرمنده همه بروبچ شديم ديگه 17.gif. نميتونم برم ديگه ... به خودشون گفتم چی شده ... ولی خيلی دوس داشتم برم . به هرحال بگذريم . شايد سعادت نداشتيم بروبچ رو ببينيم .02.gif

دومين ضدحال اين آقای مجهول خانه . آقا اين واقعا مجهوله . همه کاراش پليسيه ! هر چی به اين در و اون در ميزنيم که حداقل اسمشو به من بگه ... نميگه که ؟ البته توی اين ميتينگه ديدمش ولی هر کاری کردم نشد اسمشو کش برم . هر چی ميگم شما ؟ ميگه مجهول هستم ...! راستی يه مشکلی براش پيش اومده اين آقای مجهول .... اگه اينجائی عزيزم ، غصه نخور ... حالا که چيزی نشده ... قربونت.

اما يه ضدِ ضدحال هم پيش اومده . خيلی کيفورم . يه جورائی شارژم . نميدونين چه خبره که ... دليلشم خصوصيه ... 08.gif07.gifبگذريم ... اون که بايد بدونه چه خبره خودش ميدونه !

ضدحال بعديم اين سوگند خانم و آرمين خانه ... که دارن رو اعصاب من را ميرن . 12.gif... ولی من يه تریپ دموکرات اومدم واسشون ... حالا ببينيم چی ميشه !

ضدحال بعديم اينه که آقا ما هر جاميريم کامنت بذاريم ميخوايم اول بشيم نميشه که ....بيخيال بابا ... عجب ديوونه ای هستی توا ....

کشتم خودمو با اين مجهول نويسی05.gif .....

راستی من از طرف پونه همه رو دعوت ميکنم به قرار تهرون ... بابا ترو خدا برين ... چه جوری بگم ديگه ؟ توی بلاگ خودش توضيح داده ...الهی هرکی ميتونه و نميره وبلاگش قاط بزنه 09.gif!

جای مارو هم خالی کنين .

فلن بای .

/ 0 نظر / 11 بازدید