/ 1 نظر / 6 بازدید

دادی بر بادم ... دل به تو دادم ... بر اشک خونینم بخند ... چه شد آن همه پیمان ... بشنیدم و هرگز، خبری نشد از آن ... عمر بی ثمرم ... http://www.youtube.com/watch?v=pWbTdzzFuUc