سلام .
چطورين؟
چند تا ضد حال :
۱)امير مسعودی : ضد حال يعنی : عشوه شتری ....
۲)خودم : ضد حال يعنی : با سرويس ساعت ۴:۳۰ نمی ری تا به کلاس ريشه ها برسی و وقتی ميری ميبينی در کلاس نوشته : کلاس ريشه ها امروز تشکيل نمی شه و بعد مجبوری تا ساعت ۶ وايسی تا سرويس بعدی بيا د...
۳).......

ببخشيد من ديرم شده بايد برم ...
بزودی بقيشو می نويسم ......

/ 0 نظر / 6 بازدید