تمام ابری همراه با خشانت!!!

سلام.
نمی دونين من الان چه حالی دارم ...... امتحانات نيم ترم و درس کلاس و ... . خلاصه حسابی قاتم . گفتم بيام اينجا يه چيزی بنويسم يخورده مغزم حال بياد . .
چند وقت پيش داشتيم توی اصفهان می تابيديم که يه چيز باعث شد که احساس کنم مغزم داغ کرده و دارم له می شم!!!!
حالا که فکرشو می کنم ، هم خندم می گيره ، هم گريم می گيره ، هم اعصابم خورد ميشه ....
ماجرا اين بود که آقايون به اصطلا ح حزب الله ! تقريبا روی همه تابلوهای خيابونای شهر کلمه اسلامی رو اضافه کرده بودند . !!!! . مثلا ميدان جمهوری تبديل شده بود به ميدان جمهوری اسلامی يا حتی تابلوی خيابون دکتر فاطمی رو پاک کرده بودند و نوشته بودند خيابان فاطميه !!
مثلا می خوان اسلام با اين کارا زنده بمونه .!! غافل از اينکه مردم با اين کارا ازشون بدشون مياد و هرروز بدتر از ديروز ميشه ! حالا بگذريم از اينکه تابلوها رو خراب و چهره شهرو کثيف می کنن .
قبلشم که ماجرای شکستن و سوزوندن مجسمه ها توی اصفهان مد شده بود براشون .!
مملکتم که صاحاب نداره که . هر کی هر کاری دلش خواست ميکنه ....
يکی نيست بهشون بگه بابا يکم عقلتونو بکار بندازين چون با اين کارا دارين قبر خودتونو می کنين .
خدايا به اينا يکم عقل بده به ما هم يکم جسارت .
آقا سهراب توی نظرش گفته بود اين ملت به اصلاح ژن نياز داره .! راستش ديدم داره حرف حساب ميزنه ....!

فلن بای.

/ 0 نظر / 22 بازدید